آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: ESR در آزمایش خون

ESR در آزمایش خون

ESR در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح ESR در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

ادامه مطلب »