آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

ثبت نظرات

با ثبت نظرات ارزشمند خود در ارتباط با آزمایشگاه بهنود و خدماتی که ارائه میدهیم، ما را در ارائه بهترین ها یاری کنید.

آزمایشگاه بهنود ،  به عنوان یکی از آزمایشگاه های پیشتاز در ارائه خدمات باکیفیت، همواره خدمت به مراجعین محترم را در الویت کارهای خود قرار می دهد.

ما همواره برآنیم تا نظرات مراجعین محترم را برای پیشبرد خدمات بهتر آزمایشگاهی، سرلوحه پیشرفت خود قرار دهیم.

خوشحال میشویم تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خود، ما را همراهی کنید.

نظرسنجی

فرم نظرسنجی

1 - فضای عمومی آزمایشگاه را چگونه میبینید؟
2 - نظافت آزمایشگاه را چگونه میبینید؟
3 - نحوه برخورد کارکنان پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه را چگونه میبینید؟
4 - نحوه برخورد کارکنان نمونه‌گیری و عملکرد کارکنان را چگونه میبینید؟
5 - زمان انتظار از شروع پذیرش تا اتمام نمونه گیری را چگونه ارزیابی میکنید؟
6 - حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات وارائه مشاوره چگونه است؟
7 - میزان رضایت شما از نتایج آزمایش‌ها و دقت آنها چگونه است ؟
8 - زمان جوابدهی و آماده بودن جواب را چگونه ارزیابی میکنید؟
9 - نحوه آشنایی شما با آزمایشگاه چگونه بوده است؟