آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین در هفته هفتم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد.  تغییرات جنین جنین

ادامه مطلب »