آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: هفته هجدهم بارداری

هفته هجدهم بارداری

هفته هجدهم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت مادر و جنین در هفته هجدهم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته می پردازد. هفته هجدهم

ادامه مطلب »