آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین و مادر در هفته نهم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد. تغییرات

ادامه مطلب »