آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین در هفته ششم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد. دراین هفته جنین

ادامه مطلب »