آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین و مادر در هفته دهم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت ها، آزمایش های مهم این هفته و…

ادامه مطلب »