آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: هفته بیستم بارداری

هفته بیستم بارداری

هفته بیستم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت مادر و جنین در هفته بیستم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته می پردازد. وضعیت جنین

ادامه مطلب »