آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: میکروب شناسی

میکروب شناسی

میکروب شناسی

از بخش های مهم و حائز اهمیت آزمایشگاه، بخش میکروب شناسی است. بخش میکروب شناسی به بررسی نمونه های ادرار، خون ، مایعات مختلف موجود

ادامه مطلب »