آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: مقالات آزمایشگاه

HCT در آزمایش خون

HCT در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح HCT در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش هماتوکریت یا HCT

ادامه مطلب »
آزمایش قندخون

آزمایش قند خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح انواع آزمایش قند خون، انواع آن، شرایط این آزمایشات، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن ها می پردازد.

ادامه مطلب »
آزمایش HPV مردان

آزمایش HPV مردان

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح بیماری HPV آقایان، علائم و راه های انتقال آن، آزمایش HPV مردان، درمان زگیل های تناسلی و… می

ادامه مطلب »
آزمایش HPV

آزمایش HPV

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح بیماری HPV، انواع آن، فرآیند آزمایش HPV، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. HPV چیست؟ ویرووس

ادامه مطلب »
ESR در آزمایش خون

ESR در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح ESR در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

ادامه مطلب »
آزمایش اسپرم

آزمایش اسپرم

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش اسپرم، شرایط و هدف از این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد.  اسپرموگرام آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش پاپ اسمیر

آزمایش پاپ اسمیر

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش پاپ اسمیر، شرایط و هدف از این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش مقاومت انسولین

آزمایش مقاومت انسولین

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش مقاومت انسولین، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. انسولین چیست؟ انسولین هورمونی

ادامه مطلب »
آزمایش CBC

آزمایش CBC

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح پارامترهای آزمایش CBC، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. Complete Blood Count (آزمایش

ادامه مطلب »
WBC در آزمایش خون

WBC در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح WBC در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش WBC آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش ALT یا SGPT

آزمایش ALT یا SGPT

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش ALT یا SGPT ، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش NIPT

آزمایش NIPT

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند تست NIPT، شرایط و فواید این آزمایش،تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش NIPT یک

ادامه مطلب »