آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: دستگاه کوباس e411

کوباس e411

دستگاه کوباس e-411

آزمایشگاه بهنود با استفاده از دستگاه کوباس e411 می کوشد نتایج آزمایشات را بصورت دقیق و کیفیت مطلوب در کوتاه ترین زمان ممکن به شما

ادامه مطلب »