آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

برچسب: بخش فنی آزمایشگاه بهنود

بخش تشخیص مولکولی

مولکولی

بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه بهنود یکی از بخش های مهم است که از روشهای مولکولی برای تشخیص، درمان، کنترل، پیشگیری بیماری ها استفاده میکند. این

ادامه مطلب »
قارچ شناسی

قارچ شناسی

قارچ شناسی  یکی از بخش های آزمایشگاه بهنود می‌باشد که وظیفه آن جمع آوری، بررسی و تشخیص نمونه‌های مشکوک به لحاظ وجود قارچ‌های بیماری زا

ادامه مطلب »
سرولوژی

سرولوژی

سرولوژی شاخه ای از علوم زیستی است که به بررسی سرم بیمار به منظور بررسی آنتی بادی های موجود در خون می پردازد. تست های

ادامه مطلب »
سیتولوژی

سیتولوژی

سیتولوژی بخشی از پاتولوژی است که به بررسی و تشخیص بیماری در سطح سلول می‌پردازد که از بررسی‌های سیتولوژی می‌توان در تشخیص بدخیمی‌های سلولی (سرطان‌ها)

ادامه مطلب »
بیوشیمی

بیوشیمی

یکی از بخش های فنی مهم در آزمایشگاه بهنود، بخش بیوشیمی است. بیوشیمی علمی است که به مطالعه واکنش های شیمیایی که درون ارگانیسم های بدن

ادامه مطلب »
ایمونولوژی

ایمونولوژی

کلیه تست های مربوط به سیستم بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی ، روماتولوژی و بیماری های گوارش، HLA، الکتروفورزی و اندازه گیری سطح

ادامه مطلب »