آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: پزشک مشاور

پزشک مشاور

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود،  پیشرو در ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی، جهت رفاه حال مشتریان عزیز و پاسخ به سوالات مراجعین، اقدام به ایجاد بخش

ادامه مطلب »