آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: مادران و بارداری

هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین و مادر در هفته دهم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت ها، آزمایش های مهم این هفته و…

ادامه مطلب »
هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین و مادر در هفته نهم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد. تغییرات

ادامه مطلب »
هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین در هفته هفتم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد.  تغییرات جنین جنین

ادامه مطلب »
هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین در هفته ششم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد. دراین هفته جنین

ادامه مطلب »
تست بیبی چک

هفته سوم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله، به بررسی هفته سوم بارداری، فرآیند لانه گزینی، آزمایش و سونوگرافی، بایدها و نبایدهای این هفته و … می پردازد. این هفته زمانی

ادامه مطلب »