آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: آزمایشگاه

WBC در آزمایش خون

WBC در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح WBC در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش WBC آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش ALT یا SGPT

آزمایش ALT یا SGPT

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش ALT یا SGPT ، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش NIPT

آزمایش NIPT

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند تست NIPT، شرایط و فواید این آزمایش،تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش NIPT یک

ادامه مطلب »
آزمایش پرولاکتین

آزمایش پرولاکتین

در این مقاله آزمایشگاه بهنود قصد دارد شما را با آزمایش پرولاکتین ، نحوه انجام آزمایش، شرایط و علت درخواست آن آشنا نماید. پرولاکتین  هورمون

ادامه مطلب »