آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: آزمایشگاه

آزمایش آمیلاز

آزمایش آمیلاز

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش آمیلاز، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش آمیلاز این آزمایش میزان آمیلاز

ادامه مطلب »
آزمایش FSH

آزمایش FSH

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش FSH، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. تست fsh آزمایش fsh یک تست

ادامه مطلب »
آزمایش اسیداوریک

آزمایش اسیداوریک

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش اسیداوریک، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد.  اسیداوریک (Uric acid) یک ترکیب نیتروژنی،

ادامه مطلب »
آزمایش LH

آزمایش LH

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش LH، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. هورمون LH غده هیپوفیز 2

ادامه مطلب »
آزمایش بتا (HCG)

آزمایش بتا (HCG)

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش بتا (HCG)، مزایای این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش بتا آزمایشی است

ادامه مطلب »
آزمایش کاریوتایپ

آزمایش کاریوتایپ

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش کاریوتایپ، مزایای این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش کاریوتایپ نوعی آزمایش

ادامه مطلب »
HCT در آزمایش خون

HCT در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح HCT در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش هماتوکریت یا HCT

ادامه مطلب »
آزمایش قندخون

آزمایش قند خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح انواع آزمایش قند خون، انواع آن، شرایط این آزمایشات، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن ها می پردازد.

ادامه مطلب »
آزمایش HPV مردان

آزمایش HPV مردان

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح بیماری HPV آقایان، علائم و راه های انتقال آن، آزمایش HPV مردان، درمان زگیل های تناسلی و… می

ادامه مطلب »
آزمایش HPV

آزمایش HPV

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح بیماری HPV، انواع آن، فرآیند آزمایش HPV، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. HPV چیست؟ ویرووس

ادامه مطلب »
ESR در آزمایش خون

ESR در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح ESR در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR)

ادامه مطلب »