آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: مقالات

WBC در آزمایش خون

WBC در آزمایش خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح WBC در آزمایش خون، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش WBC آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش ALT یا SGPT

آزمایش ALT یا SGPT

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند آزمایش ALT یا SGPT ، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش

ادامه مطلب »
آزمایش NIPT

آزمایش NIPT

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح فرآیند تست NIPT، شرایط و فواید این آزمایش،تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش NIPT یک

ادامه مطلب »
هفته دهم بارداری

هفته دهم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین و مادر در هفته دهم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت ها، آزمایش های مهم این هفته و…

ادامه مطلب »
هفته نهم بارداری

هفته نهم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین و مادر در هفته نهم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد. تغییرات

ادامه مطلب »
هفته هفتم بارداری

هفته هفتم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین در هفته هفتم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد.  تغییرات جنین جنین

ادامه مطلب »
هفته ششم بارداری

هفته ششم بارداری

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی وضعیت جنین در هفته ششم بارداری، تغذیه، علائم و مراقبت های این هفته و… می پردازد. دراین هفته جنین

ادامه مطلب »