آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: خدمات

خدمات کلینیکال

یکی از خدمات ارائه شده در آزمایشگاه بهنود، خدمات کلینیکال می باشد. منظور از خدمات کلینیکال چیست؟ این خدمات، طیف گسترده ای از خدمات آزمایشگاهی

ادامه مطلب »

خدمات پاتولوژی

آزمایشگاه بهنود آماده ارائه خدمات پاتولوژی و پذیرش (بیمه –آزاد) مراجعین سرپایی و بیماران بستری در کلیه ساعات شبانه روز می باشد. در این بخش

ادامه مطلب »