آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: هماتولوژی

دستگاه کوآگلومتر

دستگاه کوآگلومتر ، دستگاه آنالیز برای بررسی انعقاد خون به منظور تشخیص و ارزیابی اختلالات خونی است. این دستگاه همچنین برای نظارت بر بیمارانی که

ادامه مطلب »