آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: بخش اداری

بخش اداری

آزمایشگاه بهنود در راستای تسهیل امور مشتریان، امکان جوابدهی به مراجعین محترم را به روش حضوری و آنلاین در بخش اداری فراهم نموده است. بخش

ادامه مطلب »