آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

دسته: بخش های آزمایشگاه بهنود

بخش IT

یکی از بخش های مهم در هر سازمانی، بخش IT یا فناوری اطلاعات است. آزمایشگاه بهنود برای دستیابی به اهداف بزرگ مدیریتی در راستای ارتقای

ادامه مطلب »

بخش اداری

آزمایشگاه بهنود در راستای تسهیل امور مشتریان، امکان جوابدهی به مراجعین محترم را به روش حضوری و آنلاین در بخش اداری فراهم نموده است. بخش

ادامه مطلب »
بخش تشخیص مولکولی

مولکولی

بخش تشخیص مولکولی آزمایشگاه بهنود یکی از بخش های مهم است که از روشهای مولکولی برای تشخیص، درمان، کنترل، پیشگیری بیماری ها استفاده میکند. این

ادامه مطلب »
قارچ شناسی

قارچ شناسی

قارچ شناسی  یکی از بخش های آزمایشگاه بهنود می‌باشد که وظیفه آن جمع آوری، بررسی و تشخیص نمونه‌های مشکوک به لحاظ وجود قارچ‌های بیماری زا

ادامه مطلب »
انگل شناسی

انگل شناسی

انگل‌شناسی علمی است که به مطالعه شکل خارجی و داخلی و سیر تکامل و طرز سرایت انگل به انسان و حیوان می‌پردازد. انگل یا پارازیت،

ادامه مطلب »
آنالیز اسپرم

آنالیز اسپرم

آزمایش آنالیز اسپرم Semen Analyses در آزمایشگاه هم به صورت دستی و هم با استفاده ازسیستم نرم افزاری طبق استاندارد‌های WHO انجام می‌شود. آزمایش مربوط

ادامه مطلب »
سرولوژی

سرولوژی

سرولوژی شاخه ای از علوم زیستی است که به بررسی سرم بیمار به منظور بررسی آنتی بادی های موجود در خون می پردازد. تست های

ادامه مطلب »
هماتولوژی و انعقاد

هماتولوژی و انعقاد

در آزمایشگاه بهنود کرج، انجام کلیه تستهای مربوط به هماتولوی و انعقاد که مربوط به سلولهای خونی میشود انجام می پذیرد. کلیه آزمایشات مربوط به

ادامه مطلب »
سیتولوژی

سیتولوژی

سیتولوژی بخشی از پاتولوژی است که به بررسی و تشخیص بیماری در سطح سلول می‌پردازد که از بررسی‌های سیتولوژی می‌توان در تشخیص بدخیمی‌های سلولی (سرطان‌ها)

ادامه مطلب »
هورمون شناسی

هورمون شناسی

در بخش هورمون شناسی ، کلیه آزمایشات تخصصی و فوق تخصصی هورمون، غربالگری دوران بارداری ، اندازه گیری سطح ویتامین ها، تومورمارکرهای اختصاصی، آزمایش غربالگری

ادامه مطلب »
میکروب شناسی

میکروب شناسی

از بخش های مهم و حائز اهمیت آزمایشگاه، بخش میکروب شناسی است. بخش میکروب شناسی به بررسی نمونه های ادرار، خون ، مایعات مختلف موجود

ادامه مطلب »
بیوشیمی

بیوشیمی

یکی از بخش های فنی مهم در آزمایشگاه بهنود، بخش بیوشیمی است. بیوشیمی علمی است که به مطالعه واکنش های شیمیایی که درون ارگانیسم های بدن

ادامه مطلب »
ایمونولوژی

ایمونولوژی

کلیه تست های مربوط به سیستم بدن و بررسی بیماری های خود ایمنی ، روماتولوژی و بیماری های گوارش، HLA، الکتروفورزی و اندازه گیری سطح

ادامه مطلب »