آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

نویسنده: مهناز بندانی

آزمایش آمیلاز

آزمایش آمیلاز

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش آمیلاز، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. آزمایش آمیلاز این آزمایش میزان آمیلاز

ادامه مطلب »
بیماری ایدز

بیماری ایدز

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به بررسی بیماری ایدز و علائم، خطرات، عوامل موثر بر آن، روش های تشخیص و درمان آن می پردازد. ایدز چیست؟

ادامه مطلب »
چربی خون

چربی خون

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح انواع چربی خون، علائم آن، انواع درمان، شرایط آزمایشات چربی، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن ها می

ادامه مطلب »
آزمایش FSH

آزمایش FSH

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش FSH، شرایط این آزمایش، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد. تست fsh آزمایش fsh یک تست

ادامه مطلب »
روماتیسم

روماتیسم

در این مقاله به بررسی بیماری روماتیسم و علائم، خطرات، عوامل موثر بر آن، روش های تشخیص و درمان آن می پردازیم. روماتیسم روماتیسم یا

ادامه مطلب »
آزمایش اسیداوریک

آزمایش اسیداوریک

آزمایشگاه بهنود در این مقاله به توضیح آزمایش اسیداوریک، شرایط این تست، تفسیر نتیجه و زمان انجام آن می پردازد.  اسیداوریک (Uric acid) یک ترکیب نیتروژنی،

ادامه مطلب »