آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

تیم همکاران آزمایشگاه بهنود

تیم همکاران آزمایشگاه بهنود به عنوان یکی از مهمترین نقاط قوت و ایجاد ارزش برای ما محسوب میشوند.

ما معتقدیم منابع اصلی ما برای ایجاد محیطی پویا، منظم و قدرتمند، همکارانی هستند که با توانایی بالا، خبرگی، مهارت و اخلاق مداری، تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مراجع کنندگان و تسهیل روند کارشان، به کار می بندند.

در این صفحه شما با تیم قدرمند، ماهر و با تجربه بهنود آشنا میشوید.

تیم همکاران آزمایشگاه بهنود

دکتر فاطمه زجاجی کهن

دکتر فاطمه زجاجی کهن

موسس و مسئول فنی _ پاتولوژیست

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دکتر مزدا محمدزاده

دکتر مزدا محمد زاده

مدیریت آزمایشگاه بهنود

دکترای برق

لیلا رودسرابی

لیلا رودسرابی

سوپروایزر

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

زهرا زارع رفیع

زهرا نظری

جانشین سوپروایزر

کارشناسی ارشد هماتولوژی

زهرا زارع رفیع

سما قیمی

مسئول بخش مولکولی

کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

الهام فرجی

الهام فرجی

کارشناس فنی

کارشناسی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

پوران دهقان

کارشناس فنی

کارشناسی ارشد ژنتیک

زهرا زارع رفیع

شیلا محمدعلی پور

کارشناس فنی

کارشناسی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

سحر سودی

کارشناس فنی

کارشناسی روانشناسی

زهرا زارع رفیع

سارا محمودزاده

کارشناس فنی

کارشناسی ارشد ایمونولوژی

زهرا زارع رفیع

سحر غفوری

کارشناس فنی

کارشناسی بیوشیمی

زهرا زارع رفیع

فهیمه میرصفری

کارشناس فنی

کارشناسی بیوشیمی

زهرا زارع رفیع

لیلا محمدی

حسابدار

کارشناسی ارشد حسابداری

زهرا زارع رفیع

الدوز علیدادی

کارشناس مالی و اداری

کارشناسی مدیریت بازرگانی

زهرا زارع رفیع

سهیلا سلطانی

مسئول بیمه

کاردانی نرم افزار

زهرا زارع رفیع

مهناز بندانی

مدیریت سایت

کارشناسی ارشد مدیریت مالی

زهرا زارع رفیع

شیما خلج زاده

مسئول IT

کارشناسی ارشد نرم افزار

حمید کریمی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی شیمی کاربردی

علی نجم الدینی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی ارشد خون شناسی

جعفر اشرفی

کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

مهدی کاشفی

کارشناس IT

کارشناسی ارشد فیزیک

زهرا زارع رفیع

فاطمه فولادی

نمونه گیر

کارشناسی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

پریسا حاتمی پور

نمونه گیر

کارشناسی زیست شناسی

زهرا زارع رفیع

میترا قره چولی

پذیرش

کارشناسی ارشد ژنتیک

زهرا زارع رفیع

زهرا تیموری

پذیرش

دانشجوی زیست شناسی مولکولی

زهرا زارع رفیع

الناز فروغی

پذیرش _ روابط عمومی

کارشناسی مهندسی غذایی

فاطمه رجبلو

فاطمه رجبلو

پذیرش

کارشناسی زیست شناسی

زهرا زارع رفیع

زهرا بابایی

پذیرش

کارشناسی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

فرشته نعمتی

پذیرش

دانشجوی روانشناسی

زهرا زارع رفیع

ساینا افشین

پذیرش

دانشجوی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

یاسمین پورهادی

پذیرش

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

طاهره افضلی

طاهره افضلی

تدارکات

آمنه کنعانیان

آمنه کنعانیان

تدارکات

صادق زینالی تبار

تدارکات

برای آشنایی بیشتر با آزمایشگاه بهنود کلیک کنید