آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی بهنود

09919600932

تلگرام آزمایشگاه بهنود

تیم همکاران آزمایشگاه بهنود

تیم همکاران آزمایشگاه بهنود به عنوان یکی از مهمترین نقاط قوت و ایجاد ارزش برای ما محسوب میشوند.

ما معتقدیم منابع اصلی ما برای ایجاد محیطی پویا، منظم و قدرتمند، همکارانی هستند که با توانایی بالا، خبرگی، مهارت و اخلاق مداری، تمام تلاش خود را برای جلب رضایت مراجع کنندگان و تسهیل روند کارشان، به کار می بندند.

در این صفحه شما با تیم قدرمند، ماهر و با تجربه بهنود آشنا میشوید.

تیم همکاران آزمایشگاه بهنود

دکتر فاطمه زجاجی کهن

دکتر فاطمه زجاجی کهن

موسس و مسئول فنی

متخصص آسیب شناسی بالینی و تشریحی

دکتر مزدا محمدزاده

دکتر مزدا محمد زاده

مدیریت آزمایشگاه بهنود

دکترای برق

لیلا رودسرابی

لیلا رودسرابی

سوپروایزر

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

زهرا زارع رفیع

زهرا نظری

جانشین سوپروایزر

کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی

زهرا زارع رفیع

سما قیمی

کارشناس فنی

کارشناس ارشد سلولی و مولکولی

پوران دهقان

پوران دهقان

کارشناس فنی

کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی

دکتر مریم همت زاده

دکتر مریم همت زاده

دکترای تخصصی ایمنی شناسی پزشکی

عاطفه نوری

عاطفه نوری

کارشناس فنی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

الهام فرجی

الهام فرجی

کارشناس فنی

کارشناسی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

سحر سودی

کارشناس فنی

کارشناسی روانشناسی

زهرا زارع رفیع

شیلا محمد علی پور

کارشناس فنی

کارشناسی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

فهیمه میرصفری

کارشناس فنی

کارشناسی بیوشیمی

فاطمه توسلی

فاطمه توسلی

کارشناس فنی

میکروبیولوژی

آقای جلیل زاده

مدیر مالی

ارشد حسابداری مدیریت

لیلا محمدی

لیلا محمدی

مالی

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

زهرا زارع رفیع

اولدوز علیدادی

مالی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

مهدیه امیری

 IT

کارشناسی ارشد مدیریت IT

زهرا زارع رفیع

مهناز بندانی

IT

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت

زهرا زارع رفیع

فاطمه فولادی

نمونه گیر

کارشناسی میکروبیولوژی

سهیلا سلطانی

سهیلا سلطانی

نمونه گیر

کاردانی نرم افزار کامپیوتر

زهرا زارع رفیع

میترا قره چولی

پذیرش

کارشناسی ارشد ژنتیک

زهرا زارع رفیع

زهرا تیموری

پذیرش

دانشجوی زیست شناسی مولکولی

زهرا زارع رفیع

الناز فروغی

پذیرش

کارشناسی مهندسی غذایی

فاطمه رجبلو

فاطمه رجبلو

پذیرش

کارشناسی زیست شناسی

زهرا زارع رفیع

زهرا بابایی

پذیرش

کارشناسی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

فرشته نعمتی

پذیرش

زهرا زارع رفیع

ساینا افشین

پذیرش

دانشجوی میکروبیولوژی

زهرا زارع رفیع

پریسا حاتمی پور

پذیرش

کارشناسی زیست شناسی

طاهره افضلی

طاهره افضلی

تدارکات

آمنه کنعانیان

آمنه کنعانیان

تدارکات

صادق زینالی تبار

تدارکات

برای آشنایی بیشتر با آزمایشگاه بهنود کلیک کنید